Osobomesiace

Vážení vlastníci,

v tejto online službe máte možnosť nahlásiť stav osobomesiacov v roku, v byte po jednotlivých mesiacoch. Prosím vyplňte formulár podľa aktuálne reálneho stavu.Počet osôb bývajúcich v byte po jednotlivých mesiacoch:Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.