Online služby

Potvrdenie o veku domu

Ďalej

Vyhlásenie správcu o nedoplatkoch

Ďalej

Zmena počtu osôb v byte

Ďalej

Zmena osobných údajov

Ďalej

Hlásenie poruchy

Ďalej

Objednávka drobností

Ďalej

Zmena vlastníka

Ďalej

Všeobecná žiadosť

Ďalej

Nahlásenie stavu osobomesiacov

Ďalej

Stretnutie mimo stránkových hodín

Ďalej

Nahlásenie stavu vodomerov

Ďalej