Online služby

Vážení vlastníci, využite naše online služby z pokoja domova a ušetrite Váš čas.

Po vyplnení formuláru, sa začne spracovávať Vaša žiadosť. Náš kompetentný zamestnanec Vás bude po spracovaní formuláru kontaktovať.

Potvrdenie o veku domu

Ďalej

Vyhlásenie správcu o nedoplatkoch

Ďalej

Zmena počtu osôb v byte

Ďalej

Zmena osobných údajov

Ďalej

Hlásenie poruchy

Ďalej

Objednávka drobností

Ďalej

Zmena vlastníka

Ďalej

Všeobecná žiadosť

Ďalej

Nahlásenie stavu osobomesiacov

Ďalej

Stretnutie mimo stránkových hodín

Ďalej

Nahlásenie stavu vodomerov

Ďalej