Nahlásenie stavu vodomerov

Vážení vlastníci,

ak ste v čase odpočtu vodomerov neboli prítomný, využite prosím našu online službu a zašlite nám stav Vašich vodomerov. Poprípade môžete využiť aj druhú možnosť ktorú nájdete na tomto linku.

Odpočet bytových vodomerov musí byť odovzdaný do 31.12. V prípade ak neodovzdáte odpočet, budeme nútení postupovať v zmysle Vyhlášky č.630/2005 Z.z. a následných noviel. Prosím vyplňte formulár podľa aktuálne reálneho stavu.Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením tohto formulára, budú použité výlučne na spracovanie vašej požiadavky. Za žiadnych okoľností nebudú použité na reklamné účely ani poskytnuté tretím stranám.